Tandemkönyvesbolt

Széchenyi Ágnes: MENEDÉKHÁZ /SÁRKÖZI MÁRTA EMLÉKKÖNYV

2 690 Ft

Kötetünk Sárközi Mártának, Molnár Ferenc és Vészi Margit lányának, Sárközi György feleségének, a magyar irodalom egykori önzetlen mecénásának kíván emléket állítani. Neki köszönhetően indult újra 1946-ban a Válasz, mely a két világháború közti időszakban, amikor Sárközi György állt az élén, még “csak” a népi írók orgánuma volt. 1946 és 1949 között Sárközi Márta az egész modern magyar irodalom és társadalomtudomány otthonává tette folyóiratot, melynek élén (egyre inkább formálisan) Illyés Gyula, a legendás Nyugat és a Magyar Csillag egykori szerkesztője állt.
Itt jelent meg Németh László világirodalmi mércével mérve is kiemelkedő regénye, az Iszony, Szabó Lőrinc lírai önéletrajza, a Tücsökzene, Bibó István életművének nagyobbik hányada. Rendszeresen publikált a folyóiratban Szentkuthy Miklós, Vas István, Jékely Zoltán, Illés Endre, Lakatos István, itt kezdte pályafutását Lator László, Fodor András, Mészöly Miklós.
A Széchenyi Ágnes által összeállított kötet bőven idéz Sárközi Márta családi önéletrajzából, közli visszaemlékezését a Válasz második korszakára, levelezését Illyés Gyulával, Szabó Zoltánnal, Németh Lászlóval, Erdei Ferenccel, Pilinszky Jánossal, Ferenczy Bénivel.

vissza