Tandemkönyvesbolt

Kurt Vonnegut: Kékszakáll

“Dübörgött a nagygazdaságivilágválság. Azutcákonés a főpályaudvaronfedélnélküliemberektömege, akárcsakmanapság. A lapokelbocsátásokrólírtak, termőföldekkisajátításáról, bankcsődökről, akárcsakmanapság. Szerintemmindösszeegyetlenszempontbóltörténtváltozás. A televíziónakhála, eltitkolhatnánk a nagygazdaságivilágválságot. Nincskizárva, hogyjavábanzajlik a harmadikvilágháború, csaktitkolják.”

Ezittegyregény. A tetejébekamuönéletrajz. Nemtekinthetőazabsztraktexpresszionistafestőiskolatárgyszerűtörténetének. (Ezenfestőiskola volt azelsőolyanművészetimozgalom, amelyazAmerikaiEgyesültÁllamokbanszületett.) Jelenhistórianemegyéb, mint sajáttulajdonmagánvéleményemkülönböződolgokról.
• Helikon Kiadó Kft.• 41

3 299 Ft

1 készleten

Cikkszám: 216570 Kategória: Címke: